Op deze pagina kunt u zien of we opschieten met het onderzoek en wat er nog moet gebeuren.

Het onderzoek naar de familie

Hoe ver zijn we?

In de jaren zestig van de vorige eeuw is een onderzoek begonnen naar de families [Van] Bolhuis. De resultaten beslaan op dit moment ongeveer 1700 pagina's A4.
In de meeste gevallen kunnen wie de afstamming van [Van] Bolhuizen nagaan tot begin 1600 en vaak tot begin 1400.
De gegevens tot aan het midden van de 20ste eeuw zijn nagenoeg compleet. Hier en daar ontbreekt nog een enkele datum of plaats, maar wat ontbreekt zijn nog details. Dat is weinig, maar toch vergt het nog veel werk om alles zo compleet mogelijk te krijgen.
De periode daarna is minder compleet, want de archieven over die periode zijn nog niet openbaar. Daar zijn we dus aangewezen op de medewerking van de mensen zelf, want met behulp van familieadvertenties en enkele andere bronnen krijg je geen compleet overzicht.
We proberen dus contact te krijgen met naamgenoten waarvan we het telefoonnummer vinden in het telefoonboek op of benaderen mensen via Faceboek ff andere internetbronnen wanneer we een contactadres kunnen achterhalen en vragen de ontbrekende gegevens.
Van sommige families krijgen we snel veel en gedetailleerde informatie, maar het duurt dan toch nog gauw een paar maand voor alles op een rijtje staat. Anderen leveren veel minder aan maar hebben meer tijd nodig. En van sommigen hoor je helemaal niets. Over twee jaar hopen we ook met dit traject klaar te zijn.

Daarna komt het redigeren en opmaken van de tekst. En niet te vergeten het samenstellen van het register, want zonder register kun je niemand terugvinden.
Gezien de omvang van het verzamelde materiaal zou een uitgave in boekvorm wel vier kloeke delen vergen. Het is duidelijk dat zo'n uitgave te kostbaar wordt. In ieder geval voor mij. Wanneer we het werk dus afronden (klaar is het nooit...) zal het misschien op een DVD beschikbaar worden gemaakt voor belangstellenden.