De uitgave van de genealogie als boek of op DVD

Wat komt wordt er verteld?

Uiteraard informatie over de mensen die [Van] Bolhuis heten of heetten, hun doen en laten, hun wedervaren voor zover we dat hebben kunnen achterhalen. de student theologie Lambertus van Bolhuis, 1763 We proberen dit tegen de historische achtergrond te plaatsen zodat wat meer naar voren komt hoe mensen toen leefden en wat ze beroerde. Zo wordt ingegaan op bepaalde beroepen, armenzorg, Groningse gebruiken en folklore, of politieke ontwikkelingen die op de achtergrond meespelen en het leven van de mensen beïnvloedden. Er zijn bijlagen over oude Groningse begrippen en gewoonten, de Groningse staatsinrichting tijdens de Republiek, over familiehuwelijken. Maar ook onderwerpen die meer specifiek betrekking hebben op de familie zoals de herkomst en betekenis van de naam, het familiewapen, de geschiedenis van het Bolhuis zelf, de verpreiding van naamgenoten over Nederland.


Wat wordt over de mensen verteld?
Van iedereen die [Van] Bolhuis heette of nog heet proberen we een set basis gegevens compleet te krijgen. Uiteraard voor zover die van toepassing zijn. En met in achtneming van de privacywetten. Die set bestaat uit de volgende onderdelen:
  Xxx [van] Bolhuis
  - (academische) titel
  - volledige naam en roepnaam
  - geboorteplaats en geboortedatum
  - plaats en datum van overlijden
  - beroep
  - trouwplaats en trouwdatum (of van het samenwonen)
  - plaats en datum van scheiding
  van de partner:
  - dezelfde gegevens
  - volledige namen van de ouders
Maar daarmee zijn we er niet. Namen, plaatsen, data, daar raakt niemand opgewonden van. En het zegt zo weinig over de mensen. We proberen daarom gegevens toe te voegen. Voor de generaties voor 's mensen heugenis, zijn die ontleend aan documenten die bewaard zijn in archieven of in de familie. Voor mensen waarvan nog herinnering bestaat hopen we op familieoverlevering, karakterbeschrijvingen, anekdotes, een typerend verhaal, een familiekrant uitgegeven bij een huwelijk of andere gelegenheid. Veel halen we ook uit krantenartikelen. Datzijn vaak schijnbaar onbelangrijke onderwerpen: er worden een paar kippe gestolen, er is een aanrijding, er is brand. Niet zo belangrijk, maar het geeft een kijkje op het dagelijks leven dat in geschiedenisboeken verborgen blijft.
Eke Jans van Bolhuis-Rozeboom, ca., 1830 En dan zoeken we illustraties. Reproducties van portretten, (portret- of groeps)foto's, of foto's die karakteristiek zijn, een duidelijk tijdsbeeld geven, b.v. doordat het een beroep weergeeft dat niet meer voorkomt, of niet op die manier, zoals smid of scharensliep, een koopvrouw op een hondenkar, klederdracht, een woning, een straatbeeld.

Wie komt er in het boek of op de DVD?
We proberen iedereen die [Van] Bolhuis heet, hetzij nu of in het verleden, in het boek op te nemen. Ook hun partners. Dat betekent dat kinderen met een andere achternaam (meestal dus wanneer hun moeder een [Van] Bolhuis is) niet voorkomen. Dat is pure zelfbescherming. Aan wat we nu hebben is meer dan vijftig jaar gewerkt, anders komt er nog eens vijftig jaar bij. Maar in de laatste generaties passen we die regel niet al te strikt toe. Wanneer een familie dat graag wil en de nodige informatie aanlevert neem ik ook kinderen met andere familienamen op. Tenslotte, als het zo simpel is om iemand een plezier te doen, waarom dan niet? Uiteraard is er ook een zakelijk motief. Ik ga ervan uit dat dan ook extra DVD's worden verkocht en omdat op een uitgave als deze altijd geld toegelegd moet worden is elke verkochte DVD meegenomen.

Hoe gaat het boek eruit zien?
Duidelijk is dat een uitgave als deze, zelfs in de goedkopere DVDvorm, het nodige kost. Om die kosten beperkt te houden heb ik graag de E-mail adressen van mogelijk geinteresseerden. Een mailing aan 800 mensen kost aanzienlijk meer dan een E-mail aan 2000!

Wanneer verschijnt de publicatie?
Op de pagina het onderzoek vindt u een opsomming wat er nog moet gebeuren.