Hieronder een lijst van sites die handelen over Groningen, of Groningse genealogie. De Groningse genealogische sites staan aan het einde.

Aan de hand van sites zoals die over Groninger borgen, over logeren in oude sfeer, over de musea, over het Groningse landschap, zijn verschillende programma's te maken die aansluiten bij ieders individuele behoeften hoe een vakantie in Groningen door te brengen.

VVV - Groningen
Zestalige site van de vereniging voor vreemdelingen verkeer van Groningen.

Startpagina voor de stad Groningen
Startpagina voor west Groningen
Startpagina voor noord-west Groningen
Startpagina voor noord en midden Groningen
Startpagina voor oost Groningen
Startpagina voor centraal Groningen
Startpagina voor zuid-oost Groningen
Op deze pagina's links naar ongeveer alles wat je in Goningen kunt bedenken. Desondanks hieronder nog een aantal andere sites specifiek genoemd, om ze nog bereikbaarder te maken.

Dagblad van het Noorden
Site van de grootste regionale krant

Heden en verleden van Groningen.
De site bestaat uit drie onderdelen: historie, fotoalbum en cultuur. De inwoners van Groningen wordt gevraagd om de site te vernieuwe door het beschikbaar stellen van foto's en andere informatie.

Groninger Musea
Dit is een landelijke site, maar wanneer je "invullen" aanklikt en van alles wat gevraagd wordt alleen de provincie invult (inderdaad, met "Groningen") krijg je een overzicht met informatie over 70 musea in de Provincie.
Een andere musea site geeft de grote musea in de provincie. Tenminste, wanneer je de provincie Groningen aanklikt.

Oude Groningse Kerken
Een karakteristiek element in het Groningse land vormen de bakstenen romano-gothische dorpskerken. De stichting Oude Groninger Kerken heeft diverse van deze kerken (vaak met kerkhof/begraafplaats) in eigendom, restaureert en onderhoudt ze.
Voor wie een tocht langs de karakteristieke Groningse romaanse kerken wil maken kunnen twee boekjes worden aangeraden, beide geschreven door Ada van Deijk. Het eerste is "In de voetsporen van Emo en Menko", het tweede "Romaans vademecum". Het laatste boek plaatst in een beknopt overzicht de romaanse kerkbouw in cultuurhistorisch perspectief en geeft vervolgens, alfabetisch per plaatsnaam, romaanse overblijfselen aan. Het eerste boek geeft een toeristische route langs een aantal romaanse kerken in Noord Oost Groningen en besteedt daarbij veel aandacht aan lokale overleveringen en legenden. In beide boeken wordt op dezelfde manier aandacht besteed aan het Duitse Oost Friesland. Beide boeken zijn, behalve in de boekhandel verkrijgbaar bij de Stichting Oude Groninger Kerken.

Orgels in Groningen
Deze drietalige (Nederlands,Duits en Engels) site geeft informatie over kerkorgels in Groningen. Groningen bezit enkele heel bijzondere oude orgels ook in dorpskerkjes.

Molens in Groningen
Groningen telt nog 83 molens. Op deze tweetalige (Nederlands en Engels) site informatie over molens, de Groninger Molen Stichting, het molenaarsgilde, enz.

Gronings landschap
De tweetalige (Nederlands en Engels) site van de stichting die zich inzet voor behoud en herstel van natuur en landschappelijke waarden in Groningen.

Cultuur en geschiedenis van Groningen
De vereniging Stad en Lande beweegt zich op het terrein van Groningse Cultuur en geschiedenis. Op de site informatie over de activiteiten zoals lezingen en excursies en publicaties.

Logeren in oude sfeer
Erfgoed Logies is een organisatie die verblijf in historische gebouwen mogelijk maakt. Het heeft banden met soortgelijke organisaties elders in Europa.

Groninger Archiefnet
Een overzicht van wat er in Groningen aan archiefmateriaal bewaard is, en waar het is te vinden. Niet alleen bij de Groninger Archieven, maar ook waterschappen en andere instanties. Een mogelijkheid om minder gebruikelijke bronnen op te sporen.

Groninger archieven
Site van de Groninger Archieven, een samengaan van het vroegere Gemeente Archief en het Rijks Archief in de Provincie Groningen. Het startpunt voor het bijeenbrengen van de genealogische basisgegevens aan de hand van originele bronnen, en vertrekpunt voor verdere verdieping.

Alle Groningers
De site geeft de mogelijkheid in de bevolkingsregistratie en kerkboeken naar personen te zoeken die in Groningen leefden, meestal is het mogelijk de originele documenten in te zien op de site.

Wie was wie
Zelfde als voorafgaande, nu voor heel Nederland.

Site van Harm Selling
Tweetalig (Engels en Nederlands). Op deze site veel verwijzingen, vaak in de vorm van links, naar plaatsen waar meer informatie is te vinden over specifieke families. Praktische informatie, zoals adresgegevens, over de provincie Groningen zelf, op gemeente niveau.

NGV - Groningen
Site Nederlands Genealogische Vereniging afdeling Groningen. Op deze site ook verdere links naar b.v. de landelijke NGV.

Bulletin board [Van] Bolhuis
Message Board [Van] Bolhuis
Twee prikborden uit de VS over mensen met de naam [Van] Bolhuis. Beide prikborden hebben vaak dezelfde berichten.

Heritage Hall Calvin College
Archieven van Holland (VS)
Veel van de [Van] Bolhuis emigranten naar de VS kwamen terecht in of bij Holland, Michigan. Op deze twee sites aanknopingspunten om meer gegevens boven tafel te krijgen.