Aan het onderzoek naar de families [Van] Bolhuis wordt door velen een bijdrage geleverd. Er is in de loop der jaren een team ontstaan dat de kar trekt. Even het team voorstellen ....

Jan van Bolhuis
geboren te Amsterdam 10 maart 1946,
publiceert over genealogie en geschiedenis sinds 1975.
Begon in 1962 met het onderzoek, eindredacteur van de te verwachten publicatie.

Petronella J.C. Elema
geboren te Startenhuizen 25 mei 1945,
publiceert sinds 1966 o.m. in De Nederlandse Leeuw, Gens Nostra en Gruoninga.
Sinds 1971 betrokken bij het onderzoek, heeft zich vooral gericht op de periode voor 1811.

Als gevolg van een computer crash ben ik de e-mail adressen van meerdere honderd personen kwijt geraakt.
Als iemand ge´nformeerd wil blijven kan hij of zij via de contactpagina het e-mail adres opgeven. De adressen zullen uitsluitend gebruikt worden in verband met deze genealogie. Wanneer het onderzoek gepubliceerd zal dat via e-mail meegedeeld worden. Het kan daarom zinvol zijn ook adressen door te geven van mensen die ge´nteresseerd (kunnen) zijn.

Privacy
Iedereen is eigenaar van zijn eigen gegevens. Om na te gaan wat in op enig moment en de genealogie is opgenomen kunnen die gegevens opgevraagd worden. Ik zal dan een overzicht sturen beginnend met de grootouders, dat zijn de gegevens die bij de familie bekend zijn of eenvoudig te achterhalen zijn.
Al is, volgens de privacy wetgeving niemand eigenaar van de gegevens van een ander (minderjarige kinderen daargelaten), zelfs als dat zijn ouders zijn, geef ik mensen wel inspraak bij directe familieleden, maar ik geef geen garantie dat ik zal aanpassen. In het meest vergaande geval wilde iemand b.v. dat ik haar zuster helemaal uit de genealogie verwijderde. Dat heb ik toen naast me neergelegd, temeer omdat ik uit eigen contact wist dat de zuster geen bezwaar had.
In nieuwbrief 4 wordt uitgebreider op dit onderwerp ingegaan.
Dit onderzoek is geregistreerd bij de Nederlandse privacy waakhond.