Families [Van] Bolhuis
Nieuwsbrief september 2003


Regelmatig krijg ik de vraag hoe het met het onderzoek naar de familie [Van] Bolhuis staat. Enkelen hebben me aangeraden om zo af en toe een nieuwsbrief rond te sturen om zo de belangstelling levend te houden. Het lijkt me een goed idee, en, tot het verschijnen van de genealogie [Van] Bolhuis zal ik, zeg twee maal per jaar, wat van me laten horen. De rondzendbrief wordt gestuurd naar die mensen waarvan ik een e-mail adres heb en de hoop dat ze het door willen geven aan hen die ik niet op die manier kan bereiken. Gewoonlijk zijn het de mensen met wie ik contact heb gehad en die dus op de hoogte zijn dat de familiegeschiedenis wordt uitgezocht. Maar er zijn enkele e-mail adressen die ik van internet heb gehaald, maar waar nog geen contact was. Die mensen kan ik verwijzen naar de website voor bijzonderheden over het onderzoek. Ze kunnen natuurlijk contact met mij opnemen.
Meteen is deze manier van contact voor mij een methode om te zien of de e-mail adressen die ik heb nog in gebruik zijn. Ook handig om te weten.

Schiet het nog een beetje op?
Een vraag die ik veel hoor. Het antwoord is ja en nee. Om met "nee" te beginnen: Bij het aanvullen van nog ontbrekende gegevens bleek dat wat al wel bekend was niet altijd klopte. Soms was een datum net iets anders, soms een naam. Besloten is daarom alle gegevens uit de burgerlijke stand (dus na 1811 tot ca 1922) na te lopen. De huwelijken voor de provincie Groningen staan op Internet. Alle huwelijken met een {van} Bolhuis als bruidegom zijn gecontroleerd. Gelukkig bleek het aantal fouten erg mee te vallen. Ik ben nu bezig met de bruiden [Van] Bolhuis.
Nuttig en saai werk. Maar het boek wordt er met elke correctie beter van. Maar het betekent wel dat we iets meer tijd nodig hebben voor we naar de drukker kunnen. Het "ja" betekent dat de tekst van en de afbeeldingen bij de genealogie steeds vollediger worden en dat er steeds meer bijzonderheden boven tafel komen. Zonder overdrijving: het is nu al een genealogie die beter is dan de meeste van dit soort uitgaven.

Ervaringen en vondsten
Tegelijk ben ik weer begonnen met alle naamgenoten die in het telefoonboek staan op te bellen. Dat geeft leuke reacties. Bij de familie Bolhuis uit Wittewierum/Ten Post bleek een gestencilde familie-uitgave aanwezig die veel bijzonderheden over deze tak geeft. Een schat aan anekdotes en een kijkje in het leven van alledag waardoor de genealogie verlevendigt. Er zijn trouwens meer takken waar allerlei verhalen naar boven komen waardoor de mensen persoonlijkheden worden, in plaats van alleen maar namen.
Soms komen nieuwe vragen boven. Wat te denken van de Bolhuis die na de oorlog werd veroordeeld wegens collaboratie, maar van wie ik de naam ook vermeld vond bij het NIOD als lid van een verzetsgroep? Die ledenlijst dateert ook van na de oorlog. We moeten nog zien of we kunnen vinden hoe dat zit, misschien hoort u er wel niets meer van. Misschien staat de oplossing straks in de genealogie.
Of Klaas Bolhuis, die in de oorlog ondergedoken zit in het Friese Hallum en gearresteerd wordt in januari 1945 op verdenking van deelname aan een overval op het huis van bewaring in Leeuwarden? Hij wordt weer vrijgelaten, want de Duitsers verwarden hem met een andere Bolhuis. Maar wie was die andere Bolhuis? Hij zou bij de politie hebben gewerkt. Ik ben er nog niet in geslaagd vast te stellen wie dat is geweest. Wie helpt? Interessant is dat brieven die Klaas tijdens zijn gevangenschap schreef bewaard bleven.
Heel leuk was ook de ontdekking van een klein (5 x 5 cm) op ivoor geschilderd portretje dat een familie Van Bolhuis in bezit had. Ze wisten alleen niet wie erop stond. Volgens de grootvader van de bezitter moest het een van zijn voorvaderen zijn. Met hulp van het Gronings Museum werd het portretje gedateerd, het Iconografisch Bureau in Den Haag bevestigde de datering en wist meer over de schilder te vertellen. Met deze beide gegevens was het mogelijk vast te stellen dat de afbeelding een Van Bolhuis voorstelde. Een grappig toeval is dat van zijn ouders ook een portret bekend is (dat van zijn moeder, Eke Jans Rozeboom staat op onze website). In dit geval zijn er portretten van voorouders waarvan de oudste in 1786 geboren wordt. Zelfs van zijn grootmoeder (1725-1796) is nog een portret bewaard gebleven!

Jan van Bolhuis